Start
Intro Kleur
De Kracht van Kleur
Het Kleuradvies
De Kleurpaletten
De Tarieven
Routebeschrijving

Annemieke van Ringelestijn
Gediplomeerd styliste

Kleurstyliste@zonnet.nl

Jan van Speykstraat 21
3223 RC, Hellevoetsluis (ZH)

tel: 0181 - 754144
Handelsregister Rotterdam 24334959
BTW-nr: 178776762B01

2002-2017


Site Disclaimer

K+S KleurStyliste te Hellevoetsluis, Nederland, Handelsregister Rotterdam 24334959

De rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam www.kleurstyliste.nl en de daaraan gekoppelde internetsites berusten bij KleurStyliste te Hellevoetsluis.
Alle op deze website gepubliceerde informatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker van deze site. Het is de bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na schriftelijke toestemming van KleurStyliste.

De inhoud van deze website is naar beste weten en met de grootste zorg is samengesteld. Behoudens de situatie waarin er sprake is van grove opzet of grove schuld, is KleurStyliste niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op haar website aangeboden informatie.